;

6 lutego 1989

Rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu. Po raz pierwszy w bloku socjalistycznym zasiadają do rozmów przedstawiciele władzy i opozycji oraz Kościołów (rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego). W sumie 452 osoby. Obradują trzy główne zespoły, które zajmują się: gospodarką i polityką społeczną, reformami politycznymi oraz pluralizmem związkowym.

17 lutego 1989

- Przy Okrągłym Stole obraduje zespół środków masowego przekazu. Krzysztof Kozłowski ze strony solidarnościowej postuluje m.in. umożliwienie opozycji wydawania gazety codziennej.
- Otrzymałem informację o 19 sytuacjach strajkowych lub strajkach, a w sumie mamy 6500 przedsiębiorstw - mówi premier Mieczysław Rakowski.

22 lutego 1989

- Warszawa: na terenie przyszłej stacji metra Racławice [teraz Racławicka], tuż przed ul. Madalińskiego, przygotowuje się podłoże pod perony i tory. A górnicy z Mysłowic drążą tunel pod aleją Niepodległości w kierunku Pola Mokotowskiego.
- Objawieniem sezonu piłkarskiego w Holandii jest 22-letni Brazylijczyk Romario z PSV Eindhoven.

23 lutego 1989

- Stan nauki i oświaty jest zły i pogarsza się z każdym rokiem - mówi prof. Henryk Samsonowicz podczas obrad Okrągłego Stołu. I wymienia przyczyny: braki materialne, pozbawienie podmiotowości uczonych i uczących się oraz wadliwa struktura organizacyjna.
- W Kolonii odnajduje się piłkarz GKS-u Katowice Andrzej Rudy, który odłączył się od polskiej reprezentacji w 1988 r. po meczu w Mediolanie.

24 lutego 1989

- Konferencja prasowa Lecha Wałęsy w kościele św. Brygidy w Gdańsku: - Jest tak szerokie otwarcie władz na rzeczywistą demokrację, że nie jesteśmy - przyznaję to - do działania w takich warunkach przygotowani. Nie wolno nam tego nie doceniać.
- Strona solidarnościowa domaga się, by przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zawieszali przynależność partyjną.

27 lutego 1989

- Ludzie, którzy siedzą przy Okrągłym Stole, nie są czarodziejami i nie są w stanie wyczarować nagle innej, lepszej Polski - tak premier Mieczysław Rakowski tłumaczy brak porozumienia.
- Władze deklarują, że nie będzie przeszkód przy zakładaniu pism i gazet. Radiokomitet przeznaczy 10 proc. czasu w Polskim Radiu i TVP na kampanię wyborczą i rozdzieli go między wszystkie siły polityczne.

28 lutego 1989

- Studenci manifestują, domagając się rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W Krakowie dochodzi do zamieszek.
- Ajatollah Chomeini, szyicki przywódca Iranu, wydaje wiernym polecenie zamordowania autora "Szatańskich wersetów" Salmana Rushdiego, bo "obraża islam". Rząd Iranu zapowiada zerwanie stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią, gdzie książka ukazała się najpierw.

5 marca 1989

- Około 8 tys. osób zebrało się przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku, gdzie Lech Wałęsa relacjonuje przebieg obrad Okrągłego Stołu. Krytykuje działaczy "Solidarności Walczącej" manifestujących sprzeciw wobec trwających obrad.
- Jedynym polskim filmem na 39. Festiwalu Filmowym w Berlinie jest "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego.

15 marca 1989

- Strajk łódzkich pocztowców. Urzędy nie przyjmują i nie wydają korespondencji. Pocztowcy żądają podniesienia płac. Od kilku dni strajkują też listonosze we Wrocławiu.
- Z punktów granicznych na zachodzie i południu Polski zawrócono około 10 tys. osób próbujących przemycić do NRD i na Węgry "nadmierne ilości żywności i innych towarów", których wywóz jest zabroniony lub podlega wysokim opłatom celnym.

18 marca 1989

- Podczas obrad Okrągłego Stołu strona opozycyjna i partyjna porozumiały się w sprawie ogólnych założeń nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.
- Premier Mieczysław Rakowski udaje się z wizytą do Iraku i Kuwejtu. "Przelatując nad terytoriami ZSRR, Rumunii, Turcji, Syrii, Jordanii i Arabii Saudyjskiej, wysłał z pokładu samolotu depesze z pozdrowieniami dla szefów rządów tych krajów" - donosiła prasa partyjna.

20 marca 1989

- Biuro rzecznika prasowego rządu informuje, że Rada Ministrów anulowała decyzje o pozbawieniu obywatelstwa polskiego m.in. gen. Władysława Andersa oraz Stanisława Mikołajczyka - w czasie wojny premiera na uchodźstwie.
- Ministerstwo finansów ZSRR zapowiada wprowadzenie kart kredytowych, znanych już od lat na Zachodzie. W Związku Radzieckim mają się pojawić do końca pierwszego półrocza 1989 r.

25 marca 1989

- W siedzibie przedstawiciela PRL przy ONZ w Genewie rzecznik rządu Jerzy Urban informuje dziennikarzy, że prawdopodobnie obrady Okrągłego Stołu zakończą się 3 kwietnia podpisaniem umowy.
- Radziecka "Prawda" niepokoi się, że "rozmywa się rola Komunistycznej Partii Estonii. Dokonuje się tam zmasowanych ataków na komunistów-przywódców, a kierownicza rola partii jest podawana w wątpliwość".

5 kwietnia 1989

- O godz. 17.10 zaczyna się końcowe posiedzenie uczestników obrad Okrągłego Stołu. Podpisane zostają porozumienia dotyczące pluralizmu związkowego i politycznego oraz polityki społecznej i gospodarczej. - Nikt tu nikogo nie pokonał ani nie chciał pokonać. Nie będziemy też dążyli do tego, by związek zawodowy stał się partią polityczną - zapewnia Lech Wałęsa.

6 kwietnia 1989

- Sejm uchwala zmiany w konstytucji, które są efektem ustaleń przy Okrągłym Stole, m.in. powołanie Senatu i prezydenta, nową ordynację wyborczą i ustawę o związkach zawodowych.
- Podczas wizyty w Wielkiej Brytanii I sekretarz KC KPZR Michaił Gorbaczow informuje o zaprzestaniu przez ZSRR produkcji wzbogaconego uranu do celów wojskowych.

13 kwietnia 1989

- Rada Państwa zarządza na 4 czerwca wybory do Sejmu i Senatu.
- Gen. Wojciech Jaruzelski spotyka się z prymasem Polski kardynałem Józefem Glempem. Obaj wyrażają zadowolenie z osiągniętego porozumienia przy Okrągłym Stole i nadzieję, że stwarza ono fundamenty pojednania i zgody narodowej.

15 kwietnia 1989

- Na stadionie Hillsborough w Sheffield podczas meczu Pucharu Anglii giną 94 osoby. Na spotkanie weszło kilka tysięcy ludzi więcej, niż mieściły trybuny, bariery dzielące boisko od sektorów pękły i ludzie zaczęli się tratować.
- Jan Paweł II przyjmuje wysłannika gen. Wojciecha Jaruzelskiego Józefa Czyrka, członka KC PZPR. Papież i jego gość "byli zgodni w ocenach doniosłości zwrotu, jaki dokonuje się w Polsce".

17 kwietnia 1989

- Sąd wydaje postanowienie o wpisaniu do rejestru związków zawodowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
- Jerzy Urban zostaje prezesem Komitetu ds. Radia i Telewizji. "Kierownictwo rządu, ja osobiście, biorąc pod uwagę sugestie kierownictwa partii i sojuszniczych stronnictw, uznaliśmy za celowe dokonanie zmiany" - wyjaśnia premier Mieczysław Rakowski.

1 maja 1989

- Tradycyjne "czerwone" pochody pierwszomajowe odbywają się w całym kraju. W Warszawie swoją manifestację organizuje "Solidarność". Na jej czele, oprócz związkowców, idą studenci, domagając się zarejestrowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Tłum krzyczy: "Precz z komuną!" i "Wyścig pokoju - gwarancją ustroju!".
- Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki na Madagaskar odprawia mszę dla pół miliona wiernych.

8 maja 1989

- Ukazuje się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". "Oto po z górą czterdziestu latach pierwszy w Polsce, a i w całym bloku normalny, wielonakładowy dziennik niezależny. Przez 'normalny' rozumiemy taki, który stara się przede wszystkim informować - wszechstronnie, szybko i obiektywnie, wyraźnie oddzielając komentarz od informacji" - pisze redakcja.
Obok list Wałęsy: "Ludzie pytają: Co będzie dalej? Co będzie za cztery lata? Żeby było inaczej i lepiej, musimy te wybory wygrać. Widzę, że każdego dnia szanse nasze rosną i coraz lepiej dajemy sobie radę. Z 'Gazetą' pójdzie nam jeszcze lepiej".

9 maja 1989

- Według danych regionalnych Komitetów Obywatelskich zebrano już o wiele więcej podpisów na kandydatów "Solidarności" w wyborach, niż wymaga tego ordynacja (każdego kandydata musi poprzeć 3000 osób). "Bariera ta spokojnie mogła być wyższa" - mówił sekretarz KO Henryk Wujec.
- Widmo krąży po Europie, także po innych kontynentach: widmo końca systemu totalitarnego - pisze Adam Michnik w "Gazecie Wyborczej".
- Rozpoczyna się Wyścig Pokoju, pierwszym liderem - kolarz ZSRR Dżamulidin Abdużaparow, Zbigniew Spruch - czwarty.

10 maja 1989

- Mój kraj jest dopiero na początku drogi do realizacji wolności demokratycznych - mówi Lech Wałęsa, odbierając w Strasburgu Europejską Nagrodę Praw Człowieka.
- Trwa walka wyborcza. Zastępca rzecznika rządu Zbysław Rykowski pytany o ogłoszenie wyborcze Jerzego Urbana w "Życiu Warszawy" i odmowę zamieszczenia w tej gazecie ogłoszeń "Solidarności" odpowiada: Prasa jest wolna".
- 700 dolarów kosztuje metr kwadratowy willi na Saskiej Kępie (wówczas to było 3 mln zł, a średnia płaca wynosiła 120 tys. zł) - podaje "Wyborcza" w rubryce "Liczba dnia".

11 maja 1989

- W siedzibie Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Słupsku wykryto podsłuch podłączony do miejskiej sieci telefonicznej. Prokuratura nie jest w stanie wyjaśnić, skąd się tam wziął.
- Rada Ministrów przychyliła się do żądań wciąż niezarejestrowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów i zgodziła się na usunięcie z nazwy Uniwersytetu Wrocławskiego nazwiska patrona - Bolesława Bieruta.

16 maja 1989

- Michaił Gorbaczow przybywa do Pekinu. Trasę jego przejazdu trzeba było zmienić, bo na placu Niebiańskiego Spokoju dwa tysiące studentów prowadzi strajk głodowy, domagając się poszerzenia swobód demokratycznych w kraju.
- Lech Wałęsa na obchody Zielonych Świątek w Racławicach zostaje przywieziony bryczką przez kosynierów, a przywitany przez przedstawicieli "Solidarności" Rolników Indywidualnych.

17 maja 1989

- Sąd w Pradze przedterminowo zwalnia z więzienia pisarza Vaclava Havla. Został on zatrzymany w styczniu podczas manifestacji w rocznicę śmierci Jana Palacha, który w 1969 r. dokonał samospalenia w proteście przeciw interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
- Targi Książki w Warszawie, wśród wystawców po raz pierwszy wydawnictwa niezależne: NOW-a, Krąg, Przedświt.

21 maja 1989

- Fronty ludowe Łotwy i Estonii oraz litewski Sajudis domagają się suwerenności i państwowości. Piszą w tej sprawie apel do państw sygnatariuszy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, sekretarza generalnego ONZ i Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.
- Po dyskusji w telewizyjnym Studiu Solidarność w redakcji "Wyborczej" rozdzwaniają się telefony: Programy "Solidarności" są przegadane, nudne, przypominają sprawozdania z uroczystości "ku czci" - krytykują widzowie.

22 maja 1989

- Rozpoczyna się proces kanonizacyjny zmarłego w 1981 r. prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- Mimo wprowadzenia stanu wyjątkowego tysiące ludzi nadal okupują plac Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Domagają się ustąpienia premiera Li Penga. Do centrum stolicy Chin skierowano oddziały wojska.
- Cenzura zdjęła zakaz rozpowszechniania filmu "Przesłuchanie" Ryszarda Bugajskiego, który od ośmiu lat leżał na półce.

1 czerwca 1989

- NSZ zawiesza strajk aż do nowego roku akademickiego.
- Jane Fonda i Nastassja Kinski dołączają do grona osób, organizacji i państw popierających "Solidarność". Aktorki uśmiechają się z okładki "Gazety Wyborczej", trzymając znaczki związku.
- Na ratunek Andrzejowi Marciniakowi, jedynemu pozostałemu przy życiu polskiemu alpiniście z wyprawy na Mount Everest, wyrusza z Polski jego kolega Artur Hajzer. Pięciu innych członków wyprawy zabrała tydzień wcześniej lawina.

3 czerwca 1989

- Apel Lecha Wałęsy o udział w wyborach i oddanie głosów na kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność": Proszę o to nie dla siebie, nie dla "Solidarności" - dla Polski. Dla naszego lepszego jutra!
- Chińskie władze zakazują zagranicznym korespondentom kontaktowania się ze studentami okupującymi plac Tiananmen.
- Do Polski dociera informacja, że Artur Hajzer uratował rannego himalaistę niedaleko Mount Everestu.

4 czerwca 1989

- Tłum na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie zostaje zmasakrowany. Kolumny pancerno-motorowe, strzelając na oślep, forsują studenckie barykady na głównej arterii stolicy Chin, przetaczają się przez namioty i szałasy strajkujących na placu. Według świadków studenci, wołający do wojska: "Nie chcemy z wami walczyć!", zostają ostrzelani.
Protestujący żądali reform, demokratyzacji i walki z korupcją. Chiński Czerwony Krzyż szacuje liczbę ofiar na 2600.

7 czerwca 1989

Dziękujemy, kochani. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli "Solidarności" w kampanii. To dzięki wam, dziesiątkom tysięcy bezimiennych przyjaciół z każdego zakątka Polski, wygraliśmy tę kampanię i wybory - tak zaczynał swój powyborczy komentarz Adam Michnik, redaktor naczelny "GW".
Wybory, które odbyły się 4 czerwca, nie były całkowicie wolne - w ramach porozumienia przy Okrągłym Stole opozycja dostała 35 proc. miejsc w Sejmie i 100 proc. w nowym Senacie.